Transformerend jaartraject
Soundhealing – Adem en Stem

Voel jij de drang om je klank te vinden, de kracht van je adem te voelen of de diepgaande werking van Soundhealing te ontdekken?  Dit op jouw unieke manier in te zetten voor jezelf en deze wereld? Dan is dit diep transformerend traject iets voor jou. Als je trilling krachtig en afgestemd is, ontwikkel je jouw wonderlijke menselijk potentieel. Daarvoor moet je jezelf terug leren ‘stemmen’, in harmonie brengen. Pure klank is hiervoor een bijzonder leuke en krachtige methode.
Deze training is vooral voor mensen die hier echt mee aan de slag willen. Geef je reeds behandelingen of heb je interesse in soundhealing, muziektherapie, lichaamswerk, groepswerk… dan creëert dit traject een sterke basis die je de rest van je leven kan meedragen.

 

Belangrijke aspecten van deze opleiding zijn:

 • In je lijf komen, je voelen aanscherpen
 • Ontladen van spanning
 • Draagkracht ontwikkelen
 • Energetisch (klank)veld opzetten
 • In je creatie en helingskracht stappen

Onze werktuigen hiervoor zijn:

 • De ervaarbare, natuurlijke adem
 • Bodywork
 • Adembehandelingen op de massagetafel
 • Natuurstem
 • Helende stem
 • Boventoonzang
 • Oer instrumenten
 • Soundhealing instrumenten

Indeling

In de 1e module richten we ons vooral op adem en stem, om ons lichaam veel ontvankelijker en voelbaar te maken, en instrumentles. De module is vooral gericht op persoonlijk werk.
(Groep 1: 3 en 24 oktober, 14 en 28 november, 12 december)
(Groep 2: 26 september, 17 oktober, 7 en 21 november, 5 december)

Tijdens de 2e module verdiepen we meer in de stem, boventonen, improvisatie en helende klank, Deze module is ook gericht op het opbouwen van je energie en deze in de ruimte brengen.
(Groep 1: 16 januari, 6  en 27 februari ,13 en 27 maart)
(Groep 2: 19 december, 9 en 23 januari, 13 februari, 6 maart)

Module 3 ligt de nadruk op soundhealing en behandelingen, met adem, verschillende instrumenten en in combinatie met je stem.
(Groep 1: 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni)
(Groep 2: 20 maart, 17 april, 15 mei, 12 en 26 juni)

Ongeacht deze onderverdeling zal elke module uit een combinatie ontstaan van al de verschillende werkvormen.

Waarom werken met de natuurlijke adem?

In het westen hebben we doorheen de jaren (eeuwen) meer en meer de voeling met ons lichaam verloren. Door een stressvolle levenswijze en weinig adempauze, kom je niet tot je rustpunt. Dit is een innerlijke staat die we terug moeten aanleren. Het lichaam past zich zo aan, dat we niet merken hoe gespannen we vaak in ons lichaam aanwezig zijn. Door te verbinden met je lichaam gaat er ontlading, herstel en heropleving ontstaan. En je lichaam weet perfect hoe dat kan. Hoe dieper je die weg naar het voelen van je lichaam gaat afleggen, hoe meer dit voelen jouw bondgenoot wordt en je rustpunt zich binnenin verankerd.

De natuurlijke adem is een oude oosterse benadering die in de 20e eeuw is gevormd naar de ervaarbare adem door Ilse Middendorf. Deze ademleer neemt je op een ongedwongen manier mee naar de diepere lagen van je lichaamsspanning. Doet je meer zakken in de draagkracht van je lichaam, van waaruit je oprichting ontstaat. Door deze zelf ontdekking leer je jouw lichaam vaak op een heel nieuwe manier kennen.
We stappen dus uit het oude patroon van forceren, maar maken onze lichaamskracht wakker door te durven toelaten.

Eens de ervaarbare adem geactiveerd is, blijft deze zich verder ontwikkelen.
Dit activeren doen we door dynamische oefeningen (bewegen met de adem), via partneroefeningen, alsook behandelingen op de massagetafel.

Stem is het krachtigste instrument dat we kunnen benutten.

Je stem kan ongelooflijk veel en is in mijn ogen het mooiste instrument dat er bestaat. Het genot van zingen ontdekken is dan misschien ook een groot geschenk aan jezelf.
Er kan echter heel wat in de weg staan om jezelf hierin toe te laten. Op een ongedwongen manier ga je jouw klank voelen, je lichaam in trilling brengen, jouw unieke klank laten klinken… Door te openen voor wie je bent, breng je emoties en datgene wat nog vast zit in beweging. Zo maak je ruimte om je levenskracht helemaal te laten stromen en deze te delen met je omgeving.

In combinatie met het adem en lichaamswerk zal je stem meer draagkracht vinden in je lichaam en kan je klank meer voelbaar worden. Dit is een goede basis voor het leren werken met boventonen en helende klank. Zo leer je ook hoe je met je stem een krachtig, gedragen, helend veld kan opbouwen voor jezelf of anderen.

Soundhealing een oude taal voor een nieuwe tijd

Soundhealing is een van de oudste helingsmethodes in deze wereld. Bij de natuurlijke volkeren zijn er sinds oudsher mensen (sjamanen) die door het gebruik van klank deuren openen naar het onzichtbare, en beweging brengen in de energetische velden van mens en omgeving. Tegelijk is het gebruik van frequentie en trilling enorm aan het opleven in de huidige geneeskunde en wetenschap. Alles bestaat uit vibratie, en wij worden beïnvloed door alles wat ons omringt. Alles rondom ons wordt beïnvloed door hetgeen we uitstralen.

Door diep in onszelf te duiken, onderzoeken we onze eigen trilling en creatiekracht. We zullen ook energetisch werken met klank, verschillende helingsvelden verkennen en de instrumenten die daar bij resoneren.

Soundhealing heeft veel werkingsvormen en kan zeer veel verschillende lagen aanraken. Zo kan je je richten op de fysieke spanningen van het lichaam, in voeling komen met het emotionele veld, werken met het energetische of spirit veld,…
We leren werken met klankschalen, stemvorken, drums, diverse natuurinstrumenten… Elk instrument draagt een bepaalde eigenheid in zich. We gaan kijken met welke instrumenten je voeling hebt, wat de kwaliteiten ervan zijn en op welke verschillende manieren we deze kunnen gebruiken. In deze training word je ook begeleid hoe je via improvisatie jouw unieke manier kan ontplooien.

Ben jij klaar voor een dynamisch, diepgaand en veelzijdig traject? Resoneert dit helemaal met wie jij bent? Dan verwelkom ik je graag in dit transformerende jaartraject.

Praktisch

De training zal doorgaan in een kleine groep (5 – 12 personen). Daarom heb ik het liefst geëngageerde personen die klaar zijn om in deze opleiding te stappen.
Elke inschrijving wordt daarom vooraf gegaan door een introductie gesprek, telefonisch of via afspraak in Geetbets.

De opleiding zal plaatsvinden in Geetbets – Hulsbeekstraat 120 (locatie Sound & Silence)
op de volgende maandagen van 10u tot 17u:

Groep 1:
Module 1: 3 en 24 oktober, 14 en 28 november, 12 december

Module 2: 16 januari, 6  en 27 februari , 13 en 27 maart

Module 3: 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni

Hoewel de opleiding in 3 modules is opgedeeld, vormen ze 1 geheel en is het de bedoeling om al de 3 modules te voltooien.

Wegens de vele reacties zal er een 2e groep opgestart worden:
Groep 2:
Module 1: 26/9, 17/10, 7 en 21/11, 5/12

Module 2: 19/12, 9/1, 23/1, 13/2, 6/3

Module 3: 20/3, 17/4, 15/5, 12/6, 26/6)

De bijdrage voor het jaartraject is 2250 euro (incl BTW).
Er is ook de mogelijkheid om per module te betalen, ten laatste voor de start van elke module (850-850-550).
Moest het om een goed onderbouwde reden financieel moeilijk zijn kunnen we samen kijken of we een gebalanceerde oplossing kunnen vinden.

Bij annulatie tot 1 maand voor aanvang is er een administratieve kost van 50 euro. Annulatie tijdens de opleiding is niet mogelijk voor de huidige module, voor de modules die nog niet zijn aangevangen is er de mogelijkheid om in een latere fase opnieuw deel te nemen of met een terugbetaling van 50%.